O bayan ko!

O bayan ko

isang tulang isinulat ko para sa buwan ng wika noong 2013 sa aking paaralan.

O bayan ko,o bayan ko
Ganap na kalayaan ba’y nakamtan mo?
Sa panahong nilamon ng dilim ang liwanag ay hagkan mo
Ang mga mamamayang nagsasabing
ang loob ay laksan mo

O bayan ko,o bayan ko
Ganap na katahimikan ba’y ramdam mo?
Sa lupang pinagpala ay masdan mo
Ang walang tigil na Kaguluhan ng mga mamamayan mo

O bayan ko,o bayan ko
Hayaan mong ikaw ay damayan ko
Sa mga madidilim na dagok  sa buhay mo
nang ang pagkukulang ng iba’y mapunan ko.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s